Prisændringer vedr. godstransportstøtten

Prisændringer vedr. godstransportstøtten til Askø, Fejø og Femø med virkning fra 1. maj 2019.

Lolland Færgefart havde i 2018 et merforbrug på godstransportstøtten, hvorfor Tekniskudvalg i Lolland Kommune den 3. april 2019 har besluttet at der skal opkræves fuld persontakst for føreren af lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne. Ændringen træder i kraft pr. 1. maj 2019.

Efter 1. maj 2019 vil gulplade biler, biler med erhvervskort og erhvervstrailere ikke længere være omfattet af godstransportstøtten i tidsrummet, fredag kl. 1200 til og med mandag kl. 0000, samt på helligdage. I dette tidsrum vil taksten være, som for en personbil både for gulplade biler, biler med erhvervskort og erhvervstrailere.

Føreren af nævnte kategorier har tidligere været inkluderet i taksten. Taksten for lastbiler, sættevogne, traktorer, selvkørende landbrugs/arbejdsmaskiner og varevogne vil derfor blive nedsat.

Taksten for personen vil fremover blive opkrævet særskilt og være omfattet af taksten for ”den blå landevej” i 46 uger om året.